Upozornění pro příjemce dotací MPSV

10.04.2013 12:48

Ti, u kterých by vzhledem k výši poskytnuté dotace mohlo dojít k přímému ohrožení poskytování sociální služby nebo jejímu ukončení, mohou požádat o navýšení dotace do 30. dubna 2013.

Odbor sociálních služeb a sociální práce bude evidovat pouze ty žádosti, které budou k tomuto datu odeslány na MPSV.

Na žádosti o navýšení dotace odeslané po tomto datu nelze brát zřetel s ohledem na administrativní náročnost posouzení a zpracování požadavků pro projednání dotační komisí.
Pro urychlení zpracování žádosti o navýšení doporučujeme, aby v ní bylo uvedeno IČ organizace, registrační číslo sociální služby a částka, o kterou žádáte navýšit poskytnutou dotaci.
Žádost adresujte na:

MPSV, odbor sociálních služeb a sociální práce,
Na Poříčním právu 1,
128 01 Praha 2

Zdroj: MPSV

Klíčová slova: