Unknowing Hurts – Neznalost ubližuje

18.07.2012 20:06

Pětidenní mezinárodní workshop pro české a zahraniční účastníky pořádala APLA Praha.

Lidé se často bojí toho, co neznají. A tak se i stává, že neznalost nějakého problému může někomu ublížit. Lidé s autismem a Aspergerovým syndromem na první pohled působí jako každý člověk, ale zdání klame. Často přemýšlejí a jednají jinak, a kvůli tomu se dostávají do situací, které zvládají velmi těžce. Tito lidé potřebují naši pomoc a empatii, aby se jim žilo s tímto handicapem lépe. Proto je velice důležitá osvěta autismu, poněvadž, jak již bylo řečeno – neznalost ubližuje.
Neznalost ubližuje (Unknowing Hurts) byl též název pětidenního workshopu pro české a zahraniční účastníky, který pořádala ve dnech 20. – 24. 6. APLA Praha v hotelu Baroko v Praze 10 pod vedením koordinátorky Elliny Horalíkové.
Účastníci  z Čech, Maďarska,  Slovenska, Polska, Lucemburska, Velké Británie, Řecka, Lotyšska, Dánska, Rumunska, Bulharska a Turecka měli možnost získat informace od přednášejících z řad českých i zahraničních odborníků v oblasti autismu. Ti je například seznámili, jak lze u dětí s autismem rozvíjet sociální a komunikativní dovednosti, anebo představili nové didaktické pomůcky, postupy a publikace. Návštěvníci  také velmi uvítali ukázky psychorelaxačních technik, které byly cíleny především na zvládání stresu, únavy a v neposlední řadě i zoufalství, témata, která zná bohužel každý, kdo se nějakým způsobem s diagnózou autismus potýká.
Se svými prezentacemi vystoupli i účastníci workshopů a při společné debatě Kulatý stůl porovnali systémy podpory pro rodiny s dětmi s PAS a možnosti integrace lidí s PAS do společnosti v různých evropských zemích.
Setkání a sdílení zkušeností umožnilo účastníkům workshopu získat nové přátele a kontakty, zároveň jim dodalo sílu a energii na nikdy nekončící cestě, kterou diagnóza autismus bezesporu je.
Workshopy se mohly pořádat díky grantu od Národní agentury Evropské komise pro vzdělávání (NAEP) a Domu zahraničních služeb v programu Grundtvig Workshop, který se podařilo organizaci APLA Praha získat.
Simona Votyová
Klíčová slova: