Universal Learning Design 2013

30.09.2012 15:33

Třetí ročník konference proběhne v Brně v únoru 2013, pořadatelé zahajují sběr příspěvků.

Ve Středisku Teiresiás pořádáme příští rok už třetí ročník konference Universal Learning Design. Konference proběhne v Brně od 11. do 15. února 2013 a bude zaměřena na následující 4 tematické oblasti:

  • Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky.
  • Jazyková kompetence sluchově postižených, role znakových jazyků a transkripce mluvené řeči v terciárním vzdělávání.
  • Obecná přístupnost elektronických dokumentů a veřejných knihoven pro účely terciárního vzdělávání.
  • Kompenzační nástroje specifických poruch učení a dalších typů diverzity v terciárním vzdělávání.

Pokud se chcete konference aktivně zúčastnit, můžete nám zaslat svůj příspěvek z oblasti výzkumu a vývoje, poskytování služeb osobám s postižením, průmyslu nebo poradenství, který pak budete prezentovat na konferenci. Příspěvky by měly být zaměřeny na pokrok ve všeobecné dostupnosti vzdělávání v teorii a praxi.

Více informací včetně možnosti registrace najdete na webu konference Universal Learning Design.

Radek Pavlíček

Klíčová slova: