Tým okolo dítěte

Akreditovaný kurz zaměřený na metodiku mezioborové spolupráce pořádá Středisko rané péče EDUCO Zlín.

Rádi byste podpořili mezioborovou spolupráci? Přihlaste do konce ledna 2023 do akreditovaného kurzu metody Tým okolo dítěte (TOD) pořádaného Střediskem rané péče EDUCO Zlín z. s. a zajistěte tak vašim klientům možnost sjednocenné podpory všech odborníků.

Co je TOD?

TOD je cílené a organizované setkání více odborníků ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb u jednoho stolu s rodiči dítěte. Jedná se o odborníky, kteří jsou v úzkém kontaktu s dítětem a mají přesné informace o jeho dovednostech, potřebách i situaci v rodině.

Setkání vede k vyjasnění situace, ke sjednocení a propojení nabízených doporučení, postupů a terapií. Výsledkem setkání je nastavení Plánu podpory pro dítě, na jehož obsahu pracují rodiče i odborníci společně, v návaznosti na setkání samotné.

Pro koho je kurz vhodný?

Pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří chtějí na svém pracovišti realizovat Tým okolo dítěte. Kurz má akreditaci MPSV a seznámí vás s metodikou mezioborové spolupráce, jejíž cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi se specifickými potřebami raného věku.

Co získáte na kurzu TOD?

o Dovednost připravovat a realizovat TOD na vašem pracovišti o Základní dovednost pro facilitaci TOD
o Metodiku TOD
o Veškerou dokumentaci k TOD, včetně evaluace

o Překlad knížky Petera Limbricka
o Osvědčení
o Možnost užívání značky „TOD“ na vašem pracovišti na 4 roky (nutná účast alespoň 2 pracovníků z organizace)
o Možnost účasti na kazuistickém setkání 2x ročně
o Po 4 letech resupervize (alespoň 10 realizovaných setkání TOD, supervize TOD, vedená dokumentace, evaluace TOD)

Registraci na kurz a jeho časový harmonogram najdete na https://ranapecezlin.cz/kurz-tod-podzim-2022/

 

 

Klíčová slova: