Tyfloservis

22.04.2007 19:19

Služby obecně prospěšné společnosti Tyfloservis jsou určeny všem lidem starším patnácti let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. K dispozici jsou informace, pomůcky a systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit samostatnost v každodenních činnostech. Mnohé z nich mohou využívat také hluchoslepí občané. Tyfloservis má střediska ve 13 krajských městech.

Klíčová slova: