Týden sociálních služeb ČR

Letošní ročník opět vyvrcholil největším kongresem poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Tradiční Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, který se letos uskutečnil v termínu 2.–8. října, byl úspěšně zakončen. Hlavní událostí celého týdne byl dvoudenní XIV. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, který odstartoval ve čtvrtek 5. října v Táboře pro více než 700 účastníků.

Jednalo se tak o největší setkání poskytovatelů sociálních služeb v České republice, na kterém došlo k řadě významných událostí, jako k vyhlášení 2. ročníku Ceny inovace v sociálních službách, ke křtu nové publikace věnované tématu prevence násilí v sociálních službách, k vyhlášení 7. ročníku Gratias ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou i udělení Ceny APSS ČR za dlouhodobý přínos sociálním službám Nadačnímu fondu Abakus.

„Týden sociálních služeb slaví v České republice již patnáctileté výročí. I letos chce upozornit na důležitost a nezbytnost sociálních služeb, ale i na to, že jsou sociální služby nedoceněné stejně tak jako všichni, kteří sociální služby každodenně poskytují a pomáhají těm nejkřehčím a nejpotřebnějším z nás,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

V rámci XIV. výročního kongresu vystoupili také Lucie Kozlová, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Pavla Svrčinová, hlavní hygienička ČR, Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina, Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto, Jaroslav Petr, biolog, bioetik a populizátor vědy, Daniela Kovářová, senátorka, prezidentka Unie rodinných advokátů a spisovatelka, Vít Alexander Schorm, zástupce ombudsmana, a mnoho dalších.

V dopolední části čtvrtečního programu vyhlásil Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, a Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto, 2. ročník Ceny inovace v sociálních službách, jejímž cílem je ocenit nejlepší řešení a příklady dobré praxe v České republice, a to na úrovni krajů a poskytovatelů sociálních služeb.

V 1. ročníku se do této soutěže přihlásilo se svými inovativními přístupy celkem 36 projektů, z nichž osm zvítězilo se svým nadstandardním, inovativním či výjimečným přístupem.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka pokřtil publikaci Násilí v sociálních službách – prevence, včasná detekce a účinná intervence. Kniha představuje jeden z účinných nástrojů, jak co nejvíce eliminovat negativní jevy v sociálních službách, jako jsou násilí, týrání či zanedbávání, které se zde pravidelně objevují. 

V průběhu galavečera, jenž byl předělem dvou kongresových dní, byly slavnostně předány certifikáty Značky kvality v sociálních službách (certifikát obdrželo osm zařízení sociálních služeb), ocenění Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách a diplomy Certifikovaný manažer v sociálních službách a Evropský manažer v sociálních službách.

Udělena byla i Cena APSS ČR za dlouhodobý přínos sociálním službám, kterou v tomto roce obdržel Nadační fond Abakus. Cenu převzali Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady, Libuše Tomolová, ředitelka nadačního fondu, a Přemysl Filip, programový manažer.

Během uplynulého Týdne proběhly po celé České republice konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. Podrobnější informace o celém Týdnu sociálních služeb najdete na Facebooku APSS ČR (facebook.com/Socialnisluzby) a v listopadovém čísle časopisu Sociální služby. 

Petra Cibulková

 

 

 

Klíčová slova: