Týden rané péče v Pardubicích

Od pondělí 7.11.2022 až do neděle 13.11.2022 uspořádalo Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s., pro veřejnost i pro své klienty tyto akce: prezentaci kompenzačních pomůcek, rukodělný a plavecký kurz, zrakový screening realizovaný partnerskou organizací Prozrak o.p.s. i besedu s psycholožkou.

Středisko se společně s dalšími 34 poskytovateli služby raná péče z České republiky zapojilo do kampaně Týden rané péče, jejímž hlavním cílem bylo letos zdůraznit právo rodin s dětmi se závažným zdravotním postižením na včasnou odbornou pomoc a na to, aby byla dostupná pro všechny děti bez rozdílu. 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., které působí na území celého Pardubického kraje, se informovanosti o službě raná péče věnuje celoročně a výsledkem je přibývající počet zájemců o službu. Potěšitelné je to, že mezi zájemci jsou často i rodiny dětí ve věku do dvou let. Včasná podpora vývoje dětí s handicapem je totiž nejúčinnější.

Tým Střediska za 20 let poskytl podporu 621 rodinám s dětmi od narození do 7 let s ohroženým vývojem (například předčasně narozeným), s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem. Nabízí odborné konzultace, půjčování didaktických a kompenzačních pomůcek, sociální poradenství, psychologické konzultace, pomoc při výběru MŠ a ZŠ, setkávání rodin atd. Bližší informace naleznete na: www.ranapece-pce.cz.

Blanka Brandová

 

 

 

Klíčová slova: