Tulipánový měsíc pomáhá onkologicky nemocným

24.03.2013 18:06

Díky hlavnímu partnerovi květinovému studiu La Florista přinesl tento projekt i finanční výtěžek, který bude použit na udržení bezplatných služeb psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým v Centru Amelie v Praze 8.

Tulipánový měsíc březen 2013 přináší radost na pracoviště, do domovů i škol především na Praze 8. Kytice tulipánů objednávali občané i firmy také pro Ústav radiační onkologie na Bulovce a onkologická pracoviště VFN v Praze 2. Ambulance a čekárny těchto klinik ožily také díky krásným obrázkům od dětí ze základních škol na Praze 8. Podařilo se tak podpořit myšlenku psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým, kterou poskytuje Centrum Amelie v Karlíně.

„Tím nejdůležitějším přínosem projektu Tulipánový měsíc je naděje, že váha lidskosti se vyrovná technologiím a konkrétní služby zaměřené na zvýšení kvality života onkologicky nemocných se stanou přirozenou součástí a doplňkem zdravotní péče.“ říká Pavla Tichá, ředitelka Amelie.
Video-reportáž najdete zde: http://www.youtube.com/watch?v=CMd4D98OA_M
Součástí Tulipánového měsíce bude od roku 2014 také předávání Ceny Amelie za přínos v oblasti psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Při slavnostním zahájení Tulipánového měsíce v Galerii KusKovu, proběhla aukce soutěžních návrhů na Cenu Amelie - šperků  a objektů, které věnovali výtvarníci spolupracující s touto galerií.
Mezi dvanácti draženými předměty byla brož od šperkaře a sochaře Hanuše LAMRA, který v roce 2011 vytvořil brož pro paní Madeleine Albright. „Brož pro Amelii“ se vydražila za rekordních 55.555 Kč. V charitativní aukci se prodaly všechny objekty a šperky a výtěžek Tulipánového měsíce tak překročil 120.000 Kč. Průvodcem večera byl Michal JANČAŘÍK a během večera zazpívala šansoniérka a herečka Renata DRÖSSLER. Úvodní slovo k projektu Cena Amelie pronesla Doc. MUDr. Petra TESAŘOVÁ, CSc. z Onkologické kliniky z 1.LF UK VFN v Praze 2.
Amelie, o.s. již sedmým rokem pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým překonávat nejrůznější zátěžové situace, které v souvislosti s onkologickým onemocněním vyvstanou a to před, v průběhu i po skončení léčby. Činnost odborníků v Centrech Amelie v Praze, Olomouci a Rakovníku doplňuje telefonní linka a internetová poradna. Amelie dále rozvíjí dobrovolnický program specializovaný na onkologii a akreditované vzdělávání zaměřené na oblast psychosociálních potřeb onkologicky nemocných a jejich blízkých.  Více na www.amelie-os.cz
Klíčová slova: