Tři dotační výzvy MPSV

Týkají se mimořádných odměn pro zaměstnance sociálních služeb, vícenákladů a výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19 a mimořádných odměn pro sociální pracovníky pracující na krajských úřadech a obcích s pověřeným obecním úřadem.

Výzvy se mohou průběžně aktualizovat. Přesné termíny pro možnost podávání žádostí se budou v těchto výzvách upřesňovat v následujících dnech.

Předpokládaný termín otevření aplikací pro podávání žádostí bude v měsíci březnu pro oblast mimořádných odměn, následně se umožní podat žádost o dotaci na více náklady v sociálních službách.

Bližší informace nalezte v přílohách.

Podpora mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách

Sanace vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb

Podpora mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19

Klíčová slova: