Tranzitní program pro neslyšící

15.02.2012 20:07

Dvoudenní mezinárodní konferenci v Praze pořádá APPN - agentury pro neslyšící, o.s., je možné se již zaregistrovat.

Konference se uskuteční 1. a 2. března 2012 pod záštitou primátora hl.m. Prahy. 
V prostorách Velkého sálu Magistrátu hl. města Praha se setkají odborníci z České Republiky, Slovenska, Norska, Irska a Polska, aby informovali a diskutovali o možnostech pro sluchově postižené na trhu práce, podpoře studentů během studia, pracovních příležitostech sluchově postižených po ukončení studia, komunikaci a spolupráci s úřady práce, uzákonění znakového jazyka, a v neposlední řadě o způsobech zjednodušujících zařazení sluchově postižených na trhu práce a překonávání bariér ze stran zaměstnavatelů.
Za Českou republiku vystoupí Ing. Štefan Duháň (MPSV), PhDr. Jana Pozděnová (ÚP), PhDr. Petra Drahoňovská (NÚOV). Moderovat bude Magdaléna Trusinová moderátorka Radia Česko (ČRo). V rámci konference, která bude přístupna široké veřejnosti zdarma, bude zajištěno simultánní tlumočení a tlumočení do znakového jazyka.

Zaregistrujte se prosím předem na tranzit@appn.cz nebo přes registrační formulář na http://appn.cz/Mezinarodni-konference-Tranzitni-program-pro-neslysici

  

Klíčová slova: