Tradiční lyžování dětí s handicapem

Lyžařské kurzy uspořádalo Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. ve spolupráci se Ski fanatic – outdoorovou organizací ve Ski areálu Hlinsko.

Tří jednodenních kurzů v Hlinsku se v letošním roce zúčastnil rekordní počet 34 rodin s dětmi s dětskou mozkovou obrnou a dalšími typy závažného kombinovaného postižení, s autismem a poruchami komunikace z celého Pardubického kraje.

Další překonanou metou byl počet rodičů, kteří si pod vedením zkušených instruktorů zcela osvojili jízdu se speciální lyžařskou pomůckou - biski či monoski. Na konci kurzu byli tito rodiče schopni samostatně vozit své děti na sjezdovce i na vleku, a tím se zcela bezezbytku naplnil význam celé akce.

Cílem lyžařských kurzů je každoročně umožnit dětem s handicapem trávit čas aktivně, společně s dalšími členy rodiny. Rodiče se také ujistí, že zvládnou tuto aktivitu v budoucnu sami.

Tato úžasná akce by se neobešla bez skvělého vedení zapálené sportovkyně Radky Chudomské, která s myšlenkou uspořádat kurzy lyžování pro děti s handicapem přišla již v roce 2013 a každý rok tuto akci opětovně úspěšně realizuje a patří jí velký dík. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří akci podpořili.

Blanka Brandová

Klíčová slova: