Tlumočník očima neslyšícího dítěte

12.06.2012 10:55

Na závěrečnou konferenci stejnojmenného projektu zve 21. června Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Závěrečná konference projektu TOND

Datum: 21. 6. 2012, 9 - 16 hodin

Místo konání: Úřad městské části Praha 5, Nám. 14. října 1381/4
Cena: zdarma*

Program konference:

  • odborný příspěvek „Význam dostatečné informovanosti o tlumočnických službách u dětí“
  • prezentace aktivit realizačního týmu projektu za uplynulé tři roky (např. internetový portál pro děti, rodiče, učitele i tlumočníky; divadelní představení, výkladový slovník, poznatky o podobné osvětě ze zahraničí, metodika pro učitele)
  • dobrá praxe s projektem pedagogů ve vzdělávacích aktivitách ve školách pro sluchově postižené
  • panelová diskuze se zástupci akademické sféry, zástupci rodičů neslyšících dětí, profesní organizace tlumočníků, MŠMT a školy pro sluchově postižené  

 

Na konferenci je zajištěno tlumočení do/z českého znakového jazyka a simultánní přepis z mluvené češtiny do psaného textu. Můžete se těšit na doprovodný program i drobné občerstvení.

 

Přihlášení nutné! Přihlašujte se přes webové stránky Komory zde: http://www.cktzj.com/zaverecna-konference-projektu-tond 

 

*Konference je bezplatná. V případě přihlášení a neúčasti bude nutné uhradit administrativní poplatek 200 Kč.

Klíčová slova: