Think Big vyhlásil 5. výzvu

25.05.2013 2:00

Přihlásit se může do 27.června každý ve věku od 13 do 26 let, kdo má dobrý nápad a chce pomoci svému okolí.

Program Think Big pomáhá na svět všem dobrým nápadům mladých lidí, kteří chtějí něco vytvořit nebo změnit ve svém okolí. Mladí lidé si projekt sami navrhnou a realizují. Proto by se měl týkat něčeho, co je zajímá a co je jim blízké. Z tohoto důvodu neklademe na projekty žádná tematická omezení a necháváme prostor fantazii. Může to být cokoliv - postavit U-rampu, vysázet les, vytvořit speciální web, rozjet místní klub, uspořádat festival nebo sportovní akci, pomoci handicapovaným nebo přijít s něčím, co ještě nikoho nenapadlo. 

Think Big je otevřený všem vašim nápadům, které nejsou zaměřené pouze ve prospěch vašeho týmu.

Projekty Think Big mají iniciovat pozitivní změny v blízkém či širším okolí, ve kterém žijete (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.) nebo přinést prospěch a užitek ostatním lidem (např. místní komunitě, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova, lidem s postižením, starým lidem z domova důchodců apod.). 

Program Think Big podporuje myšlenku dobrovolné pomoci okolí, proto si osoby v týmu nemohou za svou práci na projektu nárokovat odměnu („mzdové náklady“). Nelze také podpořit podnikatelské projekty a to ani začínající. Pokud projekt předkládá fyzická osoba – podnikatel (OSVČ), obsah projektu nesmí spadat do předmětu jejího podnikání. 
Program Think Big podporuje projekty zaměřeny na české občany nebo na cizince dlouhodobě žijící na území České republiky. Převážná část, minimálně 70 % počítáno podle rozpočtu, projektu musí být realizována v České republice.

Podrobnosti na stránkách Nadace Telefónica.

Klíčová slova: