Téma: paliativní péče

Bezplatnou online přednášku pořádá v úterý 11. ledna Právě Teď! o.p.s.

Úterý 11.1. 2022, 17 – 18.30 hod., Přednáška –  Paliativní péče, Mgr. Karolína Vlčková

Paliativní péče je přístup zaměřený na kvalitu života pacientů a jejich blízkým s životem ohrožujícím onemocněním. Během této přednášky se dozvíte, kde je paliativní péče poskytována, jaké jsou její přínosy pro pacienty a jejich blízké a také zjistíte, jak jsme na tom s poskytováním paliativní péče v České republice. 

Mgr. Karolína Vlčková je výzkumná pracovnice Centra paliativní péče a odborná asistentka na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Vystudovala psychologii a sociální práci, pracovala na několika výzkumných projektech v Národním ústavu duševního zdraví, od roku 2017 působí v Centru paliativní péče. 

Informace o dalších on-line aktivitách a instrukce k přihlášení najdete v lednovém programu: https://pravetedops.cz/2021/12/12/lednovy-program/

 

Klíčová slova: