Telefonní linky ke koronaviru a Covid-19 s přepisem řeči operátorů nyní přehledně na jednom místě

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo v těchto dnech nový portál obsahující aktuální informace k problematice koronaviru a onemocnění Covid-19. V sekci Pro osoby se zdravotním postižením  uvádí mimo jiné seznam informačních telefonních linek, které mohou osoby se sluchovým postižením kontaktovat s využitím doslovného přepisu řeči operátorů v reálném čase.  

Zde najde uživatel webu telefonní kontakty krajských hygienických stanic a linek pomoci zřizovaných krajskými úřady. Z portálu je možné službu hovoru s přepisem řeči na vybrané lince přímo vyvolat.

Po kliknutí na odkaz s názvem příslušného pracoviště se objeví stručné informace o službě a editační pole, kam volající napíše své telefonní číslo. Poté jej tato linka během několika vteřin na uvedeném čísle kontaktuje. Dále už mluví s operátorem, jehož řeč se mu plynule zobrazuje na webu jako psaný text. Vše, co operátor řekne, okamžitě volajícímu napíše profesionální rychlopísař.

Seznam telefonních linek opatřených touto službou bude na výše uvedeném portálu průběžně aktualizován. Službu simultánního přepisu řeči zajišťuje sociální podnik Transkript online. 

Markéta Outratová

Klíčová slova: