Techniky mluveného projevu pro tlumočníky

19.04.2012 0:15

Kurz v Brně pořádá Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Lektor: PhDr. Jitka Veroňková, PhD.
Termín: 21. dubna 2012, od 09.00 do 16.00
Místo: výuková místnost střediska Teiresiás, Šumavská 15, BRNO
Cena: 950 Kč (Členům Komory bude poskytnuta sleva 20 %).
Kredity (CVP): 12

Anotaci semináře najdete na našich webových stránkách: http://www.cktzj.com/techniky-mluveneho-projevu-pro-tlumocniky-2012
 
Na seminář se, prosím, přihlašujte na webových stránkách Komory, a to nejpozději do středy 18. 4. 2012.

Klíčová slova: