Systém léčby na spinální rehabilitační jednotce v Rehabiliitačním ústavu Kladruby

13.11.2012 19:49

Léčebná rehabilitace pacientů s poraněním míchy a páteře probíhá pro svoji náročnost na spinálních jednotkách. Rehabilitace začíná ihned po úrazu a liší se intenzitou dle fáze, ve které se pacient nachází. Společným cílem celého léčebného procesu v akutní, postakutní i chronické fázi míšního poranění je snaha o maximální obnovu postižených funkcí a dosažení soběstačnosti za využití zbylého svalového potenciálu.Článek zpracovaly Eva Talpová a Marie Kulakovská.

Klíčová slova: