Světový den sociální práce a Tichý svět

Letošní připomenutí nelehké práce všech pracovníků v sociálních službách je pod vlivem událostí posledního roku, který byl ve znamení koronaviru, o to důležitější.

Světový den sociální práce byl poprvé vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW). Slaví se každoročně vždy třetí úterý v měsíci březnu a jeho cílem je upozornění na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam. V tomto roce připadá na úterý 16. března.

Tichý svět se jako poskytovatel sociálních služeb přidává k iniciativě Ministerstva práce a sociálních věcí Srdce pro sociální pracovníky. Jejím cílem je ocenění všech sociálních pracovnic a pracovníků.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, se k tomu dni vyjadřuje takto: „Pracovnice a pracovníci v sociálních službách už rok čelí mimořádnému profesnímu tlaku, který způsobila epidemie koronaviru. Denně jsou k dispozici těm, kteří potřebují odbornou podporu a pomoc. Za to jim patří velké uznání a respekt.“

Organizace Tichý svět nadále i v této době nabízí všechny své služby lidem se sluchovým postižením bez omezení. Má celorepublikovou působnost a poskytuje sociální služby pro své klienty zdarma na deseti pobočkách po České republice.

Na konzultanty Tichého světa se mohou obracet lidé s poruchou sluchu, kteří potřebují pomoc například s vyřízením osobních dokumentů, dluhovou problematikou, ale také s nácvikem různých dovedností. Spektrum pomoci je široké, každému klientovi je nabízena individuální péče a podpora.

V rámci sociálních služeb nabízí Tichý svět také aplikaci tlumočení a přepisu online Tichou linku, kterou je možné využít na mobilu, tabletu či počítači.

Tichá linka je také zavedena na desítkách veřejných míst po celé republice, například v nemocnicích či na úřadech, aby usnadnila jednání neslyšícím klientům, a nabídla jim možnost komunikace v jejich mateřském jazyce.

Barbora Voráčová

Klíčová slova: