Světový den roztroušené sklerózy ve VFN Praha

Přijďte 30. května rozsvítit zasazením slunečnice areál Kateřinské zahrady ve VFN Praha či se zúčastněte oborných přednášek paní prof. Kubala Havrdové, Renáty Malinové a Lucie Suché ve Velké posluchárně v Kateřinské 30 na Praze 2.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. LF, spolek MSREHAB z. s. a Nadační fond IMPULS si vás dovolují pozvat na akci při příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy (RS).

30. KVĚTNA 2023 OD 12:30 HODIN

Program:

Kateřinská zahrada, Praha 2
12:30 Rozsviťme Českou republiku (NF Impuls) – slavnostní sázení slunečnic v Kateřinské zahradě
12:45 – 13:30 ukázka správné techniky chůze nordic walking (Mgr. Lucie Suchá) – koná se za pěkného počasí v Kateřinské zahradě, hole budou k zapůjčení, ale můžete si přinést i vlastní a zkonzultovat správné nastavení s fyzioterapeutem

Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Velká posluchárna, Kateřinská 30, Praha 2
14:30 prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, DrSc: Mylné informace o léčbě RS – pohled lékaře (Jaké nepravdivé a nebezpečné informace se o RS tradují nejen na internetu)
15:15 Renáta Malinová, Mgr. Lucie Suchá: Mylné informace o léčbě RS – pohled psycho a fyzioterapeuta (O tom, co skutečně funguje v rámci psychoterapeutické a rehabilitační léčby a jak je vhodná jejich kombinace)

Klíčová slova: