Světluška rozdělila téměř 9 milionu korun

09.03.2012 20:20

Podpořeno bylo 52 neziskových organizací poskytujících služby těžce zrakově postiženým a také 118 nevidomých dětí a dospělých, kteří o pomoc žádali přímo

Z 9. ročníku sbírky Světluška rozdělil Nadační fond Českého rozhlasu celkem 8,9 milionů korun.

„Výše příspěvků se liší podle naléhavosti,“ vysvětluje Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu, rozhodovací proces grantové komise a dodává: „rádi bychom pomohli všem žadatelům... Každou žádost posuzujeme individuálně.“ V rámci grantových programů podporuje Světluška zejména to, aby děti s těžkými zrakovými vadami zůstaly doma a nebyly z bezmocnosti rodin umisťovány do ústavní péče, usiluje o integraci těchto dětí do běžných škol, pomáhá nevidomým začlenit se do normálního života a uplatnit se na trhu práce.
 
„Jsem ráda, že o tom, kam peníze ze Světlušky půjdou, rozhodují  odborníci, kteří se řídí nejen srdcem, ale hlavně se v problematice dobře orientují. Navíc tuto práci dělají zdarma již několik let. Pokaždé mám velkou radost, když je toto „rozhodování se" za námi a já si umím představit za pomocí, kterou Světluška poskytuje, konkrétní lidi s jejích příběhy,“ řekla Aneta Langerová, patronka Světlušky.
 
 
Komu Světluška letos pomůže?
 
Největší část výtěžku ze sbírky Světluška je již tradičně věnována na podporu služeb rané péče rodinám dětí s těžkým zrakovým či kombinovaným postižením. Dostupnost těchto služeb pomáhá rodinám zvládnout velice náročnou péči o jejich nově narozené dítě nejen psychicky, ale i finančně. Organizace rané péče pracují s celými rodinami. Jsou jim významnou oporou v tom, že situace je zvladatelná. Pomáhají jim zdolat všechny překážky, půjčují speciální stimulační pomůcky a hračky, poskytují kontakty na odborníky a další informace. „Díky jejich mravenčí práci se dostává daleko menší množství hendikepovaných dětí do ústavní péče. A to je jednou z priorit NFČRo," říká Martina Kaderková.Na projekty rané péče v regionech v celé České republice poskytl NFČRo příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Od roku 2003 to je již 15,6 milionů korun.
 
Světluška provází nevidomé děti i později – při jejich vstupu do mateřské a později základní a střední školy. Přispívá jim na přepis učebnic do Braillova písma, speciální pomůcky a školního asistenta, který je pro přijetí těžce zrakově postiženého dítěte do běžné školy podmínkou.
 
Jednou z těch, kterým Světluška umožňuje chodit se zdravými dětmi do školy, je devítiletá Lucka z Hrubé Skály, kterou provází Světluška ve škole už třetím rokem. Nevidomá holčička chodí do třetí třídy a její asistentka se jí naplno věnuje, pomáhá jí zvládnout všechny školní povinnosti a překonat překážky, se kterými se ve škole setkává. „Světluška díky každoročnímu příspěvku na asistentku zahání velkou noční můru spojenou s Lucčiným vzděláváním. Pokud bychom peníze nezískali, dostali bychom se do vpravdě neřešitelné situace. Lucie by nemohla být integrována v běžném kolektivu zdejší rodinné školy. Žádná speciální třída pro nevidomé děti v našem blízkém ani vzdálenějším okolí není. Představa internátní školy daleko od domova je pro nás naprosto nepřijatelná. Krátce řečeno: Bez Světlušky bychom doma měli temno," děkuje maminka Lucky. Světluška z posledního ročníku sbírky podpořila školní a osobní asistenci v celkové výši 862 792 Kč a 117 680 Kč věnovala na přepis učebnic a přípravu školních pomůcek.
 
Světluška směřuje svou pomoc také mezi nadané zrakově postižené studenty, umělce, sportovce, přispívá na projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením, sportovní aktivity, hudební nástroje. Např. Ráchel S. z Prahy přispěla na klavír, Jiřímu P. z Brna na akordeon, aby se mohli naplno věnovat své budoucí hudební kariéře. Ivovi B. z Prahy přispěla na tandemovou cyklistiku a běžecké lyžování. Ráchel také získala studijní stipendium, kterým Světluška podpořila dalších 20 studentů se zrakovým postižením na středních a vysokých školách v celkové částce 544 000 Kč.
 
Světluška neopouští nevidomé ani v dospělosti. Nejčastěji jim přispívá na speciální pomůcky, jako jsou mluvící počítače, mobilní telefony a optické lupy zvětšující text (celkem 397 824 Kč v roce 2011). Bez nich totiž nemají těžce zrakově postižení lidé přístup k informacím a je pro ně nemožné najít si zaměstnání a uplatnění v životě.
Finanční podpora ze sbírky Světluška je určena také mnohým organizacím, které se snaží nevidomým a i jejich rodinám ulehčit v každodenním životě. Okamžiku – sdružení pro podporu nejen nevidomých letos přispěla částkou 1 300 000 Kč, z toho 150 000 Kč na projekt Vidět tvým očima na asistenci pro děti se zrakovým postižením. Společnosti pro hluchoslepé LORM, která pečuje o ty, kteří se kromě ztráty zraku musí souběžně vyrovnávat ještě s částečnou nebo dokonce úplnou ztrátou sluchu, přispěla od roku 2003 8,6 milionu Kč, z toho letos částkou 1 070 000 Kč.
 
Světluška děkuje svému generálnímu partnerovi finanční skupině AXA, která ji podporuje již šestým rokem. „Máme za sebou již šest let společné a řekl bych i plodné spolupráce. Nejen, že jsme podpořili řadu potřebných projektů, ale přivedli jsme ke spolupráci i naše zaměstnance, kteří na vlastní kůži zažívají, jaké to je se potkávat s našimi nevidomými kamarády a být jim oporou. To si myslím, že dává naší spolupráci další rozměr, který budeme i do budoucna podporovat,“ uvedl Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA.
 
Velký dík patří také hlavnímu partnerovi společnosti Herbadent a všem dalším, kteří pomáhají nejen finančně, ale poskytují své služby a produkty zdarma. Bez nich by Světluška zdaleka nemohla pomáhat v takové míře. „Letos začíná čtvrtý rok spolupráce mezi Herbadentem a Světluškou. Naše firma roste a zákazníků, kteří mají rádi naše poctivé výrobky, přibývá. Jsem tudíž nesmírně potěšen, že část našeho výtěžku prostřednictvím Světlušky, putuje těm, kteří to potřebují víc než my. Těm, kterým štěstí nepřálo,“ zaznělo od Pavla Zavadila, jednatele společnosti HERBADENT.
Dárci mohou Světlušku podpořit kdykoliv v průběhu roku odesláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč), nebo ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA (pravidelná měsíční podpora Světlušky ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku). Sbírkové konto Světlušky "deset devítek" 99999 99999/0100 je rovněž otevřené po celý rok.
Klíčová slova: