Světluška připomíná

Příjem žádostí do 2. kola Fondu Kaufland končí 17. května 2024, limit požadované částky byl zvýšen nově až 200 000 Kč na jednu žádost.

Fond Kaufland je partnerským fondem, celoročně otevřený žadatelům, prostřednictvím něhož můžeme díky dárcům podporovat těžce zrakově postižené na jejich cestě k větší samostatnosti.

Fond Kaufland je určený neziskovým a příspěvkovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením po celé České republice. Z Fondu Kaufland je současně hrazena významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s. 

Neziskové organizace a příspěvkové organizace mohou podávat žádosti o podporu z Fondu Kaufland v průběhu celého roku. Uznatelné náklady reflektují aktuální a měnící se potřeby žadatelů.

Je tak například možné zažádat o podporu činností či nákupu vybavení a služeb, jejichž potřebnost vznikla v průběhu roku či neočekávaně a mají přímý užitek pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Zároveň jsme si vědomi faktu, že je dnešní doba zrychlená, proto Fond Kaufland nabízí jednodušší administrativní proces, který projde řádným, ale zrychleným hodnotícím procesem.

Workshop pro žadatele a příjemce podpory: 30. dubna 2024.

Rychlé odkazy:

Přihlášení do aplikace ZDE: https://granty.svetluska.net/zadatel/login

Pravidla a podmínky Fondu Kaufland: https://svetluska.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/1bb1c072a0418b435ea26cac8a4ce6aa.pdf

Manuál pro žadatele: https://svetluska.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/d4cb7e94b23db4204c5d9554410d2f5c.pdf

Pomůcka pro rozlišení přímých a nepřímých nákladů: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11RcWR--iFqiTW7IUJZGx8NEAqXN-jObq/edit#gid=1159294945

Zajímalo by vás podle čeho hodnotí a posuzuje naše komise? Podívejte se na transparentní metodiku hodnotících kritérií: https://svetluska.rozhlas.cz/sites/default/files/documents/1568ed59fd8a63fec0a826167c1b4b05.pdf

 

Barbora Rezková

 

 

Klíčová slova: