Světluška: Nezdráhejte se požádat o příspěvek

Nadační fond Českého rozhlasu spustil kampaň, v níž oslovuje nevidomé a slabozraké, kteří jeho pomoc ještě nevyhledali, ale i lidi pečující o své prarodiče, jimž se postupně výrazně zhoršuje zrak.

Protože se ve Světlušce momentálně nemohou věnovat všem svým pravidelným aktivitám, a být tak osobně nablízku jak dárcům, tak samotným zrakově postiženým, zaměřují se nyní na rozšiřování povědomí o možnostech pomoci. Současně si uvědomují, že životní i finanční situace řady z nich se mohla v posledních měsících výrazně zhoršit a pomoc  Světlušky by potřebovali.

Více informací je na stránkách Světlušky. 

Klíčová slova: