Středočeský humanitární fond

Program na podporu sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok 2023 má termín pro podání žádosti 26. ledna 2023..

Oblasti podpory v rámci dotačního programu:

  1. Dostupnost služeb s vysokou rozvojovou prioritou.
  2. Dostupnost služeb se střední rozvojovou prioritou.
  3. Dostupnost služeb s nízkou rozvojovou prioritou.
  • Dostupnost služeb v rámci specifických průřezových potřeb (bude posuzováno individuálně mimo prioritní oblasti podpory a), b) a c).

Oprávnění žadatelé o dotaci:

  • Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb s pověřením k výkonu služby obecného hospodářského zájmu vydaného Středočeským krajem (služby zařazené do Sítě sociálních služeb SK), obcí či Ministerstvem práce a sociálních věcí (služby zařazené do Programu podpory sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností).

Více informací na stránkách Středočeského kraje.

 

 

 

Klíčová slova: