Stipendium pro odborníky v paliativní péči

Stipendijní program otevřel Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu. Až tři čtvrtě milionu korun na osobní rozvoj v něm mohou získat odborníci všech profesí, kteří pečují o lidi na konci života.

Dvouletý stipendijní program na podporu odborníků věnujícím se paliativní péči nabízí finanční prostředky i ucelený vzdělávací program zaměřený na osobní rozvoj. Přihlašovat se je možné do 11. října 2021. 

Stipendium je určené pro sociální pracovníky, lékaře, sestry, pečovatele, psychology, kaplany i další povolání, která se v rámci své práce věnují paliativní péči už alespoň dva roky. Získat mohou částku do výše 750 tisíc korun. Prostředky lze čerpat na individuální vzdělávací aktivity i zpracování záměru projektu rozvoje paliativní péče. Rámec stipendia vytváří společný doprovodný program zaměřený na oblasti vedení lidí, projektů, komunikační a prezentační dovednosti.

 Lidé jsou klíčoví pro rozvoj paliativní péče v České republice jako celku. Pomocí stipendia chceme umožnit dalším profesionálům v této oblasti stát se i lídry a mentory,“ doplňuje Přemysl Filip, programový manažer Abakusu.

Kompletní znění výzvy a postup pro přihlášení jsou k dispozici na www.abakus.cz/pro-zadatele

Abakus založili Pavel Baudiš a Eduard Kučera, zakladatelé technologické společnosti Avast, a jejich rodiny na konci roku 2020. Jeho cílem je podporovat nástroje pro řešení významných a často podceňovaných společenských témat v Česku, kam patří i péče o lidi na konci života. Jejímu rozvoji se Abakus věnuje skrze rozvoj a podporu projektů a odborníků, kteří pomáhají posilovat roli paliativní péče a systémově ji integrovat.

O stipendijním programu

Cílem programu je vybavit paliativní experty dovednostmi nad rámec jejich odborností a podpořit je v realizaci projektů, díky nimž pomohou roli paliativní upevňovat ve svých domovských organizacích i na systémové úrovni. Odborným partnerem výzvy je Centrum dohody. Více na www./abakus.cz/stipendijni-program/

O nadačním fondu Abakus

Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu vznikl v roce 2020 a navazuje na desetileté působení Nadačního fondu Avast. Zaměřuje se na podporu témat jako péče o lidi na konci života, pomoc rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním nebo rozvoj systému vzdělávání. Abakus jako akronym odkazuje na klíčové elementy, s nimiž je nadační fond spojen – název společnosti Avast, jména Pavla Baudiše a Eduarda Kučery a slovo spolu, které reflektuje misi nadačního fondu založenou na spolupráci. Samotný význam slova Abakus, jímž je počitadlo jako jeden z klíčových nástrojů všech dob a první počítač, odráží technické založení obou zakladatelů i myšlenku hledání účelných řešení dostupných všem. Avast nadále přispívá na provoz Abakusu jako jeho firemní partner a významný donor. Více na www.abakus.cz

 

Irena Setikovská

Klíčová slova: