Stipendium Peggie Lloydové

01.05.2013 2:00

Ve výši 50 tisíc korun poskytne Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu mladým lidem se zdravotním postižením do 30 let věku, jimž stipendium pomůže v dalším vzdělávání či rekvalifikaci.

Přesvědčivě formulované žádosti se zdůvodněním a jednou referencí posílejte na dresu NSF JÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, do 15. června 2013.
Obálku označte "Stipendium Peggie Lloydové 2013". Výběrové řízení bude ukončeno do 30.června, stipendium bude předáno v září 2013.

Klíčová slova: