Štědrost dárců je veliká

30.01.2012 11:25

Tvrdí ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou v děkovném dopise po skončení Tříkrálové sbírky, při které 1 576 asistentů, koledníčků a jejich pomocníků vykoledovalo 2 292 050 Kč.

Milí občané, koledníci Tříkrálové sbírky,

další, v pořadí již dvanáctá Tříkrálová sbírka skončila. Díky Vám, Vaší ochotě a trpělivosti bude Oblastní charita i nadále moci pomáhat tam, kde je jejích služeb třeba. Zhruba 1 576 asistentů, koledníčků a jejich pomocníků vykoledovalo při letošní Tříkrálové sbírce 2 292 050 Kč. Mám radost, že tříkrálová tradice i nadále pokračuje, že je toto poselství šířeno a stále lépe přijímáno širokou veřejností. Také štědrost dárců je veliká. O tom svědčí  i výtěžek, který je pro letošní rok o 124 196 Kč vyšší než v roce loňském.

Finance z letošní sbírky opět pomohou tam, kde nebudou dostačovat či nepůjde použít finanční prostředky z dotačních titulů ministerstev, kraje a měst. Vzhledem k nepříznivým informacím o sníženém objemu finančních prostředků pro sociální oblast může být výtěžek Tříkrálové sbírky i záchranou existence některých našich charitních služeb. Určitá část peněz bude použita také v humanitární pomoci.

Výtěžek  této sbírky opět dokázal, že i přes celkově se zhoršující finanční situaci nemyslíme pouze na sebe, ale jsme schopni poskytnout dar tam, kde je to potřeba.

Děkuji tedy Vám všem, kteří jste pomohli a pomáháte svým dobrým skutkem.  
Vaše dary budou použity na dobrou věc!

Přeji Vám příjemný a požehnaný rok 2012.

Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Klíčová slova: