Starosta: Chceme jít v sociálních a zdravotních službách lidem naproti

04.02.2014 16:25

Radnice Prahy 10 již delší dobu usiluje o to poskytovat lidem v desáté městské části nadstandardní zdravotní a sociální služby. V těchto dnech se také připravuje speciální brožura, která mapuje nabídku těchto služeb na desítce a která bude v dalších měsících k dispozici zájemcům o jejich využívání. Informace z ní jsou přetištěny i v tomto zvláštním vydání novin Praha 10 tak, aby z nich měl užitek každý jejich čtenář. Podle starosty Milana Richtera totiž tyto nabízené služby oslovují nejen adresně jejich příjemce, tedy seniory nebo nemocné, ale reálně všechny zdejší občany včetně těch v produktivním věku. Proč?

- Jak může rozšiřování kapacit domovů seniorů a moderní vybavenost těchto zařízení oslovovat i lidi mladé či v produktivním věku?

V Praze 10 bydlí desetitisíce lidí v produktivním věku, jejichž rodiče nebo prarodiče stárnou a potřebují a samozřejmě si i zaslouží kvalitní, ale časově náročnou péči. Pro mnoho lidí je starost o jejich nemocné či stárnoucí příbuzné komplikovaná i z pohledu jejich zaměstnání a množství času. Takže tím, že nabízíme lepší a komplexnější služby sociální i zdravotní, tak kromě jejích přímých odběratelů ulehčujeme situaci i jejich příbuzným. Většina slušných lidí chápe, že starost o jejich příbuzné je především na nich a jejich rodinách. A takovým chceme maximálně pomáhat. Naším cílem není, aby se někam chodili doprošovat – naším cílem je jít jim v nabídce sociálních a zdravotních služeb naproti.

- Co to konkrétně znamená?

Chceme jim v tomto speciálním vydání novin i brožuře ukázat přehlednou nabídku toho, co seniorům, nemocným nebo příjemcům sociálních služeb můžeme pomoci. Ale nejen jim – co může pomoci i jejich dětem a vnukům, rodině, která se o ně stará. Řeknu příklad: osmdesátiletá babička potřebuje na úřad vyřídit něco kvůli dokladům a ověřit podpis na nějakých listinách. Už se ale necítí tak jistá na jízdu tramvají a bojí se, že někde upadne. Její vnuk si přitom nemusí brát volno z práce, startovat auto či jet přes půl Prahy, aby na úřad babičku dovezl. Vnuk totiž ví, že radnice Prahy 10 má pro seniory službu Pojízdný úřad, kdy za babičkou přijedou zdarma úředníci až domů a tyto záležitosti s ní vyřídí. A zde publikované informace slouží k tomu, aby vnuk věděl, co, kde a jak to objednat.

- Nejsou tyto poskytované služby běžným servisem, jaký poskytují i další města a obce?

Rozhodně ne. V nabídce zdravotních a sociálních služeb je Praha 10 fakticky nejdál ze všech měst a obcí z celé republiky. Intenzivně se kroky v nabídce zdravotních a sociálních služeb zabýváme deset let a dnes jsou právě tyto služby největší částí výdajů v rámci našeho celého rozpočtu. Úkolem radnice totiž není jen starat se o parky, čistotu a zeleň…, právě sociálně-zdravotní sféra je tím úkolem, na který klademe největší důraz. Proto tyto informace jsou určitým manuálem, aby si všichni uvědomovali šíři nabídky sociálních a zdravotních služeb. Ale nezůstaneme jen u speciálního vydání novin nebo tisku brožury. Připravujeme tentýž manuál i v on-line verzi na budovaných webových stránkách, kde budou všechny možné situace publikovány. Aby si kdokoli snadno našel, jak postupovat v určitých situacích, na koho se obrátit, a aby v principu věděl, co může – a v případě Prahy 10 má – chtít.

- Je tedy v Praze 10 poskytovaná péče nadstandardní?

Určitě ano a chci, aby lidé z Prahy 10 tento nadstandard využívali a věděli o něm. V této souvislosti je ovšem zapotřebí dodat, že Praha 10 zčásti dokonce supluje stát. V oblasti zdraví to je třeba péče o dětských chrup a prevence. Tu kdysi dělal stát, ale poté, co se rozpadla celostátní péče o dětský chrup, je tu Praha 10, která zřídila dům péče o dětský chrup kombinovaný s dětskou zubní pohotovostí. Ten ovšem navíc ve spolupráci s mateřskými a základními školami z naší městské části vykonává záslužnou preventivní činnost péče o zuby dětí z Prahy 10. Odborně má na starost tento zdravotní servis docent Jiří Pekárek, špičkový stomatolog a dlouholetý prezident České stomatologické komory. I zde jsme byli první, kteří kdysi státem organizovanou prevenci zavedli do praxe, a i dnes má podobné zařízení v hlavním městě jen jedna městská část, která napodobila naše zkušenosti. Ze sociální oblasti mohu jmenovat cenami doslova ověnčený projekt adresně cíleného finančního příspěvku na asistenty pro postižené děti tak, aby mohly chodit do normálních škol a jejich rodiče do práce. Dalším z nich je Studentský dům pro nadané děti, které odchází z dětských domovů a kterým nabízí možnost stipendia na vysoké škole i ubytování. Nedávno VŠFS absolvoval první účastník tohoto projektu a já si vzpomněl, jak bylo v prvním roce projektu dětské domovy obtížné přesvědčit o tom, že si neděláme legraci, že náš projekt opravdu myslíme vážně. Je smutné, že některé děti z dětských domovů jsou po dovršení 18 let z dětských domovů prakticky vykopnuty na ulici. Mnoho z nich se pak samozřejmě ocitá na šikmé ploše a proti tomu stojí alternativa například právě našeho studentského domu.

- Praha 10 chystá letos na jaře referendum. Dotkne se také sociální či zdravotní oblasti?

Ano, dalším projektem by v Praze 10 mohlo být vybudování hospicu – zařízení pro důstojné dožití. Na jeho možnou výstavbu se chceme zeptat přímo občanů právě v chystaném referendu. Věřím, že jej podpoří.

- V péči o seniory byly investovány velké prostředky do výstavby a rekonstrukcí budov, kde dostávají jejich obyvatelé nadprůměrnou péči – nedojde ale tak k většímu přesunu starých lidí do těchto zařízení?

Rozhodně ne. Je třeba si uvědomit, že i když investujeme velké prostředky do domovů či léčeben, stále to je velmi malý počet lůžek ve srovnání s počtem seniorů v Praze 10. Ale tam, kde to je nezbytné nebo potřebné ze zdravotních důvodů, tak chceme, aby naši senioři měli v těchto zařízeních možnost té nejlepší péče. V Obloukové v léčebně dlouhodobě nemocných je dobře vidět, že zde je opravdová léčba na prvním místě. Zdejší špičková rehabilitace funguje pod odborným vedením docenta Pavla Koláře, předního českého a světového odborníka na fyzioterapii. Takže pacienti zdejší LDN mohou dostávat stejnou kvalitu léčby, a to pod odborným dohledem specialisty, který pečoval třeba o vrcholné české sportovce jako Šebrleho, Jágra, Neumannovou či Železného či byl členem lékařského konsilia prezidenta Havla. Ovšem pozor: i vzhledem k tomu, že naše sociální a zdravotní zařízení nabízejí tyto špičkové odborníky a zkušenosti, je těžiště naší sociální péče vzhledem k seniorům nikoliv v jejich "přesazování" do těchto zařízení, ale ve zlepšování péče u nich doma.

- Co vše se nabízí v péči o seniory v jejich domácnostech?

Celá řada služeb, které se odehrávají právě u nich doma. Vůbec nevadí, že si senioři už třeba nezvládají uvařit – my jim jídlo dovezeme. Tisíce jídel, která navíc splňují nejpřísnější výživová kritéria včetně žlučníkové nebo diabetické diety, se tak každý den dostávají na stůl našich seniorů u nich doma.

Pokračování na straně 2

Dokončení ze strany 1
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci nabízí i další – zdánlivě jednoduché, ale z pohledu stárnoucích uživatelů skvělé – služby. Nejsou schopni si nakoupit? My jim zařídíme nákup s odnosem domů. Když chtějí jít plavat, máme pro ně kurzy plavání. Když potřebují rehabilitaci, dovezeme je tam. Bojí se doma? Pořádáme speciální instrukce a školení pro bezpečnost doma, rozdávali jsme seniorům bezpečnostní řetízky i osobní alarmy zdarma. Vozíme je na výlety či ozdravné pobyty, do domů seniorů pak naopak přivážíme kvalitní kulturní program. A přirozeně maximálně podporujeme elektronickou tísňovou péči u nich doma.

- To znamená, že senioři nebo nemocní mohou být ve svém domácím prostředí, a přesto pod dohledem?

Ano. Dotujeme jednak službu tísňové péče přes pevnou linku a tlačítko – takže uživatelé pak zaplatí jen zlomek ceny užitečné služby. V bytě je nainstalována jednotka s hlasitým odposlechem a tísňové tlačítko. Tísňové bezdrátové tlačítko má uživatel neustále u sebe. V případě potřeby stiskne tlačítko. Pracovník dispečinku se spojí s uživatelem, aniž by se musel dostat k telefonnímu přístroji (např. pokud upadne kdekoliv po bytě a není schopen vstát) a zároveň se pracovníkovi tísňové péče na monitoru zobrazí údaje a kontakty na příbuzné či jinou osobu, kterou uživatel uvedl. Na základě rozhovoru pracovník vyhodnotí situaci a zorganizuje potřebnou pomoc (návštěva sousedů, blízké osoby, záchranné služby, policie, hasičů). Tuto službu poskytuje CSOP Praha 10 již několik let a je typickou ukázkou toho, že právě děti a vnoučata svým prarodičům doporučují tuto službu, protože i oni budou klidnější, že je jejich rodina pod stálým dohledem a že je v Praze 10 o jejich příbuzné postaráno. Před časem jsme tísňovou službu rozšířili i o mobilní verzi. Naše sociální pracoviště vytipovalo tisíc nejpotřebnějších seniorů – především příjemce příspěvku na péči ve II. stupni evidence sociálního odboru a vyspecifikovaní klienti CSOP 10, u nichž hrozí kolaps při pobytu venku, např. diabetes. Těmto jsme dokonce tyto SOS mobily pro seniory pořídili a předplatili jim půlroční paušál volání na tísňovou linku.

- To asi ocenili nejen oni, ale především jejich děti a vnuci...

Přesně tak! A tím se dostáváme zase na začátek, že sociální a zdravotní služby nejsou určeny jen jejich přímým "odběratelům", ale všem, jejich dětem, příbuzným, rodině a přátelům. Naším cílem je, že slušnost by neměla poškozovat ty, kteří cítí zcela přirozenou morální povinnost se postarat o své stárnoucí, nemocné nebo invalidní příbuzné. Ti by neměli být "trestáni" tím, že by najednou byli na celou péči sami. Navíc je třeba si uvědomit, že místa s absencí vysoké úrovně nabídky sociálních a zdravotních služeb často vedou právě ty slušné a starostlivé příbuzné do sociální pasti. Třeba tím, že by kvůli nízké nabídce sociálních a zdravotních služeb v okolí měli problémy v zaměstnání. A je jedno, o koho se jedná. Třeba o matku, která by si musela vzít dovolenou nebo debatovat se šéfem, který ji logicky potřebuje v práci, a následně jet přes celé město do Motola s dítětem na zubní pohotovost, když může využít tu naši ve Strašnicích. Takže proto doporučuji tyto informace všem z Prahy 10. Proto speciál novin, brožura, dny otevřených dveří v nově otevíraných zařízení, webové stránky. Praha 10 toto dělá pro vás i vaše blízké.

Foto: Podle starosty Milana Richtera zdravotní a sociální služby oslovují nejen adresně jejich příjemce, tedy seniory nebo nemocné, ale všechny občany včetně těch v produktivním věku.

Klíčová slova: