Stáří spojuje 2020

Tradiční mezinárodní konferenci pořádá Gerontologický institut ve dnech 19. a 20. října 2020 v Praze.

Hlavními tématy konference  bude problematika týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů, stárnutí LGBT komunity a také sebevražednost seniorů. Informace Vám zprostředkují špičkoví profesionálové v oboru z USA a Evropy. A jelikož vnímáme jako důležité osvojit si či zdokonalit některé techniky i prakticky, budete mít možnost vybírat si v odpoledních blocích ze šesti praktických workshopů.

Více informací naleznete zde vč. možnosti přihlášení: https://www.zivot90.cz/cs/institut/registrace-na-konferenci-2020

Klíčová slova: