Staň se peer mentorem a předej své zkušenosti z vozíku

Česká asociace paraplegiků – CZEPA hledá zkušené vozíčkáře po poranění míchy, kteří se stanou průvodci novým vozíčkářům.

Pro toto výběrové řízení projekt Peer mentoring hledá specificky vozíčkáře s diagnózou tetraplegie či pentaplegie (vysoká míšní léze, případně také s plicní ventilací) a dále osoby s paraplegií s přidruženým omezením horních končetin (ochrnutí, amputace,…).

Noví kolegové posílí tým zkušených peer mentorů, který funguje celorepublikově od roku 2018. Spolupráce je nabízena na DPČ (dohodu o pracovní činnosti) a časová náročnost je pohyblivá, lze ji kombinovat s dalším případným zaměstnáním či studiem. 

Bližší informace o výběrovém řízení, jeho průběhu, požadavcích na uchazeče a termínech naleznete ZDE: Staň se peer mentorem - Česká asociace paraplegiků – CZEPA

Lucie Marková

Klíčová slova: