Srdíčko nabízí rodičům odlehčovací službu

04.02.2014 16:25

Litoměřické centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko zavedlo takzvanou odlehčovací službu.

"Ambulantní sociální služba je určena osobám starším šestadvaceti let se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí," informovala vedoucí Srdíčka Ivana Humlová.
Dodala, že odlehčovací služba byla zřízena s ohledem na rodinné příslušníky. Dlouhodobá péče totiž pro ně bývá fyzicky i psychicky náročná.
"Odlehčovací služba znamená možnost, že bude o rodinného příslušníka postaráno na přechodnou dobu, a to dle konkrétní domluvy několik hodin i vícekrát v týdnu," upřesnila vedoucí Humlová.
Sociální službu může pečující rodina využívat krátkodobě, pravidelně i jednorázově.

Mutace - Právo - severozápadní Čechy

Klíčová slova: