Spolkový rejstřík podle nového občanského zákoníku by měly vést rejstříkové soudy

19.05.2012 10:49

Veřejně přístupný rejstřík spolků, s jehož vznikem počítá nový občanský zákoník, by měl být podle zástupců Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) veden u rejstříkových soudů, nikoliv na Ministerstvu vnitra, které o jeho vedení také projevuje zájem. Podle prezidenta AVPO Marka Šedivého soudy již dnes vedou rejstřík nadací a nadačních fondů a rejstřík obecně prospěšných organizací, a není proto důvod, proč by v budoucnu neměly spravovat také seznam registrovaných spolků.

Se svým stanoviskem se zástupci AVPO obrátili také na premiéra Petra Nečase, předsedkyni poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou, místopředsedkyni vlády a předsedkyni Legislativní rady vlády Karolínu Peake, 1. místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, ministra vnitra Jana Kubiceho a zmocněnkyni pro lidská práva Moniku Šimůnkovou.
 
Novou podobu vedení veřejných rejstříků upraví rejstříkový zákon, který naváže na nový občanský zákoník.
 
Nový rejstřík spolků bude na rozdíl od dosavadního rejstříku občanských sdružení veřejně přístupný a bude obsahovat informace, které zásadním způsobem přispějí k transparentnosti neziskového sektoru v České republice. Velmi se přimlouváme za to, aby byl veden u rejstříkových soudů. Skončí tak dosavadní roztříštěnost, kdy dosavadní neveřejný rejstřík občanských sdružení vedlo ministerstvo vnitra a informace o jednotlivých organizacích nebyly k dispozici,“ uvádí hlavní argumenty Marek Šedivý.
 
V této chvíli soudy řeší většinu právnických osob, včetně obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů. Neexistuje žádný rozdíl mezi spolky a ostatními právními formami neziskového sektoru – jde o soukromé právnické osoby, a proto nevidíme důvod, proč by o spolcích neměly rozhodovat také soudy. Současná občanská sdružení a následně spolky jsou jako ostatní právnické osoby nezávislé na státu a o jejich vzniku, změnách a zániku by měl rozhodovat nezávislý soud, nikoliv státní úřad jako je Ministerstvo vnitra,“ dodal Šedivý.
 
Asociace veřejně prospěšných organizací není jedinou asociací, která podporuje převedení rejstříku spolků pod soudy. Ke stejnému závěru došla ve svém usnesení také 8. všeoborová konference nestátních neziskových organizací, která se konala v polovině dubna na půdě parlamentu a které se zúčastnili ministr práce a sociálních věcí a zmocněnkyně pro lidská práva.
 

Aleš Mrázek

Klíčová slova: