Spolek ORBI PONTES zve na odbornou konferenci

Uskuteční se 23. září v Praze na téma Dostupnost nástrojů efektivní komunikační podpory na jednotlivých stupních formálního vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením. 

Konferenčními jazyky jsou čeština a český znakový jazyk, v průběhu konference bude zajištěno simultánní tlumočení mezi mluvenou češtinou a českým znakovým jazykem a simultánní přepis mluvené řeči. Akce bude živě streamována.

Tlumočí Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D., a Bc. Monika Boháčková, přepisují Simona Sedmihorská a Martin Čížek.

Moderují Markéta Outratová a Josef Sekáč.

Záštitu nad konferencí převzal prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

Program konference je v příloze. 

Klíčová slova: