Spolek LORM ocenil vítěze umělecké soutěže

V 8. ročníku Cenu Hieronyma Lorma získali František Hynek a Martin Hrtús.

Tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých převzaly v pátek 30. září 2022 během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu. Vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo na konferenci LORM z.s. v Kralupech nad Vltavou.

V literární soutěži se udělovaly hned dvě ceny  Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. Hlavní cenu Odborné poroty za 1. místo v kategorii Poezie vyhrálFrantišek Hynek s básní ŠtěstíV kategorii Próza udělila odborná porota 1. místo Martinu Hrtúsovi za literární dílo Dětský sen.

Cena veřejnosti byla udělena na základě hlasování, které probíhalo během celého měsíce srpna na webových stránkách www.lorm.cz.

Největší počet elektronických hlasů od veřejnosti v kategorii Poezie získala báseň Truhlička vzpomínek, jejíž autorka Olga Pírková vyhrála 1. místo i v kategorii Próza s dílem Poslední pětiletka aneb radost a smutek, smích a pláč jdou životem dál spolu. Do elektronického hlasování se zapojilo 144 osob.

Spolek LORM na konferenci zpřístupnil všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. 

Výtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězích výtvarné soutěže. Největší počet hlasů a Cenu veřejnosti získala již v literární soutěži oceněná Olga Pírková za dílo nazvané S pohádkou jde život dál.

Na webových stránkách https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/cena-hieronyma-lorma/ lze najít celkové výsledky soutěže i vítězná literární díla.

Cena Hieronyma Lorma je pořádána už po osmé, první ročník se konal v roce 2006 při příležitosti 15. narozenin sdružení LORM. Další informace k soutěži lze získat na webových stránkách www.lorm.cz. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Petra Zimermanová

 

 

Klíčová slova: