Společně za úsměv

Grantový program obchodního družstva Konzum má uzávěrku žádostí o finanční pomoc do 1. října 2022.

Zaměření výzvy:

Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. Grantový program Společně za úsměv bude v roce 2022 rozšířen o veřejnou sbírku Společně za úsměv, ta bude zahájen 1. 11. 2022.

Oprávnění žadatelé:

  • Nezisková organizace s regionální působností na Orlickoústecku, Rychnovsku, Náchodsku a Svitavskupůsobící v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních služeb a humanitárních služeb,
  • být přímo odpovědný za přípravu a vedení projektu a nepůsobit jako prostředník pro získání grantu třetí osobou,
  • mít stabilní a dostatečné zdroje financování, aby byla zajištěna kontinuita projektu po celou dobu jeho trvání a v případě nutnosti projekt samofinancovat,

Další informace jsou na webu vyhlašovatele.

 

 

Klíčová slova: