Spinální muskulární atrofie v souvislostech

Mezioborový seminář se uskuteční 21. října v Brně, prostory Lékařké fakturly MUNI jsou bezbariérové. Účast je zdarma, jen je třeba se přihlásit do 30. září.

Kdy:    pátek 21.10.2022 od 9.30 do 17.00 hodin (prezence od 9.00 hodin)

Kde: Budova B11/ posluchárna 114 1. patro

Lékařská fakulta MUNI Kamenice 5, 625 00 Brno

Přihlašovací formulář zde:  https://docs.google.com/forms/d/1uGFU8b8KUPnpsntmKWlzTyEBaW1P0RynweEWVcz6qgY/edit

Prosíme o přihlášení všech, i přednášejících, abychom mohli připravit také občerstvení.  

Celá akce bude také streamována a bude i následně záznam v MP4 formátu.

Během konference mohou účastníci využít poradenství v oblasti  didaktických, kompenzačních pomůcek a poradenství v oblasti léčby a preimplantačního genetického testování u vzácných onemocnění. 

Seminář pořádáme spolu s Lékařskou fakultou,  pod záštitou děkana prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D.   a podpory České asociace pro vzácná onemocnění, abychom také jako pacientská organizace přispěli k osvětě a sdílení  pokroku převratné genové a molekulárně genetické léčby u pacientů s SMA   pro mediky, lékaře, ale i širokou a odbornou veřejnost: 

(zdravotnický a ošetřovatelský personál, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, sociální pracovníky, speciální pedagogy, psychology, pracovníky rané péče, odborníky v paliativní dětské i dospělé  péči), pečující a rodinné příslušníky a samozřejmě pro  samotné  pacienti s SMA, případně i jinými nervosvalovými progresivními onemocněními, neboť celá řada symtomů a následného prožívání a mezioborové spolupráce je podobná.

Také účast nabízíme  studentům pomáhajících profesí jak na MUNI, tak i z dalších univerzit či  středních zdravotnických  a vyšších odborných škol z celé ČR.

Kapacita sálu je 250 osob, jste tedy všichni srdečně zváni.

Helena Kočová

Pacientská organizace SMÁci, z.s.​

Klíčová slova: