Speciální péče pro post-onkologické pacientky

Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. – Ensana Health Spa Hotels zařazují na základě předběžných výsledků studie ONKOFIT-SPA jako první v České republice rozšířenou péči o post-onkologické pacientky do standardního léčebného lázeňského programu.

Tento inovativní projekt umožňuje poskytovat komplexní péči a podporu pacientkám, které prošly onkologickým léčením. Podle Ensany by léčba neměla končit v nemocnici, a právě proto tuto důležitou rozšířenou péči začlenila do svých standardních lázeňských programů. Navíc je tento unikátní program hrazený zdravotními pojišťovnami.

V Mariánských Lázních na podzim minulého roku společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. - Ensana Health Spa Hotels zahájila ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy výzkumný projekt, který byl určen ženám s gynekologickými nádorovými onemocněními a nádorem prsu. Partnery projektu byly také Institut lázeňství a balneologie a Svaz léčebných lázní České republiky. 

Jednalo se o velmi intenzivní třítýdenní edukačně-léčebný program v rámci standardního léčebného pobytu. Ke zvýšení účinnosti tradiční lázeňské léčby pacientky absolvovaly navíc indoor nebo outdoorové fyzické aktivity pod dohledem fyzioterapeuta a opakované konzultace s nutričním terapeutem. Po celou dobu pobytu a v následujících šesti měsících byly pacientky sledovány s využitím moderních technologií s dálkovým přenosem dat a konzultacemi on-line.

Cílem projektu bylo zlepšit fyzickou a psychickou kondici již zaléčených onkologicky nemocných pacientek změnou životního stylu a pravidelnou vyšší pohybovou aktivitou, a snížit tak riziko recidivy onemocnění, a v neposlední řadě také urychlit jejich návrat do běžného života. 

 

Zaměření programu

Samotný program se zaměřuje především na pohyb, konzultaci s lékaři, a také na zdravý jídelníček.

Díky studii OnkoFit-Spa, do níž se aktivně zapojilo přes 40 žen, víme o prospěšnosti zvýšené zdatnosti a úpravě stravovacích zvyklostí u pacientek po onkologickém onemocnění prsu. Proto jsme se rozhodli tyto aktivity implementovat do běžných třítýdenních léčebných lázeňských pobytů, a velmi nás těší, že již všem pacientkám s tak závažným onemocněním můžeme poskytnout tuto rozšířenou léčebnou péči,“ vysvětluje hlavní lékařka MUDr. Markéta Hovorková, Ph.D.

 

Velmi důležitý je pohyb

Co se týče pohybu, klientky cvičí individuálně, ale mají i společný program s ostatními pacientkami. Všechny ženy, které jsou součástí programu, jsou navíc propojeny komnikačním nástrojem WhatsApp, kde spolu můžou komunikovat i po skončení programu. Tato možnost je velmi přínosná, protože se navzájem podporují po psychické stránce. Mohou spolu řešit různá důležitá témata, jako je rodina, návrat do zaměstnaní, finance apod.

Jsem ráda, že jsem byla součástí projektu. Lázně mi velmi pomohly a takzvaně mě rozchodily. Hlavně jsem ráda za fajn partu holek, se kterými jsme stále ve spojení,“ komentuje pozitivní dopad programu jedna z pacientek. 

Všechny pacientky, které přijedou do Léčebných lázní Mariánské Lázně s indikací I/1 nyní absolvují stejný intenzivní edukačně léčebný 3týdenní program, který absolvovaly pacientky v OnkoFit-Spa studii.  Jde tedy o 63 předepsaných procedur s větším důrazem na pohybovou aktivitu. Procedury se vždy mírně liší v závislosti na zdravotním stavu klientek.

OnkoFit-Spa mě vrátil do života. To rozhýbání během 3 týdnů bylo až neuvěřitelné. Jsem šťastná, že jsem se účastnila,“ popisuje příznivé účinky celého programu další pacientka. 

Skvělou zprávou je, že program hradí zdravotní pojišťovny. Mnoho žen ani dnes ještě neví, že na lázně mají nárok a nemusí tedy nic doplácet. Pacientky se do programu mohou přihlásit samy u svého praktického lékaře, který jim vypíše potřebný návrh na lázně. www.ensanahotels.com

Anna Vovsová

 

 

Klíčová slova: