Speciální fototerapie pomáhá odbourat únavu i zbavit depresí

Klientům ji nabízí Pečovatelská služba v Mladé Boleslavi. 

Dobře fungující pečovatelská služba se v dnešní době neobejde bez kvalitního, empatického a vzdělaného personálu, ale také moderního vybavení, které umožňuje poskytovat klientům širokou nabídku služeb. Pečovatelská služba Mladá Boleslav, jež v loňském roce obdržela od Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky ocenění Známka kvality, nabízí svým klientům například možnost fototerapie.

Díky podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO jako jedna z mála v České republice disponuje speciální lampou, která nejen během probíhajících zimních dnů vyznačujících se nedostatkem denního světla pomáhá odbourat únavu nebo zbavit depresí.  

„Pomocí intenzivního denního světla lampa aktivizuje, případně zvýší v těle hladinu serotoninu. Hormon, který se nachází v krevní plazmě, následně vybudí člověka k jakékoli fyzické a mentální aktivitě. Opakem je tlumené světlo, jehož prostřednictvím je lampa schopna kohokoliv uklidnit. Je tedy vhodná pro všechny, kteří trpí projevy sezonních afektivních poruch, jako jsou právě únava, spavost nebo deprese,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO, který pro mladoboleslavskou službu zajistil rovněž dezinfekční svítilnu, která přispívá k prevenci proti infekcím a respiračním onemocněním.

„Kromě toho disponujeme hydraulickou vanou, zvedáky pro šetrné zacházení s klienty nebo sprchovým polohovacím křeslem,“ poznamenává ředitelka mladoboleslavské pečovatelské služby Jana Volfová s tím, že právě moderní vybavení jednotlivých oddělení umožňuje pracovníkům kvalitně pečovat o klienty.

Organizace je oporou pro klienty i jejich rodiny 

"Prostřednictvím pečovatelské a odlehčovací služby, denního stacionáře, tísňové péče a poskytování osobní asistence organizace aktuálně pomáhá více než čtyřem stovkám klientů. „Snažíme se maximálně uspokojit jejich potřeby, ať už se jedná o pomoc s každodenní hygienou, podáváním jídla, nakupováním, případně o doprovázení k lékaři nebo na kulturní akce, o které mají naši klienti v poslední době velký zájem,“ prozrazuje Jana Volfová.

„Jsme rovněž oporou pro rodiny našich klientů. Denní stacionář například pomáhá lidem, kteří chodí do zaměstnání a nemohou se tak během dne o své příbuzné plnohodnotně postarat. Naše odlehčovací služba, kterou jsme schopni poskytovat zájemcům čtyřiadvacet hodin denně po dobu čtyř týdnů, zase pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který díky tomu nemusí odcházet do ústavní péče a může tak v rámci možností vést plnohodnotný život,“ podotýká Volfová.

O pomoc může požádat kdokoliv

Za péči, individuální přístup a partnerství mladoboleslavská pečovatelská služba obdržela v loňském roce ocenění Známka kvality, které od roku 2009 každoročně uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. 

„Je to především zásluha našich pracovníků, kteří jsou v každodenním kontaktu s klienty a zajišťují jim potřebné služby. Právě na základě jejich pracovní náplně je pak posuzována celá organizace. V tomto směru je tedy nejdůležitější zaměstnance neustále motivovat, vzdělávat, poskytovat jim potřebné zázemí, techniku, rady a dobré vedení,“ má jasno Volfová, která hodlá úroveň služeb poskytovaných v rámci pečovatelské služby posouvat i v budoucnu.

„V blízké době bychom rádi rozšířili počet našich služebních automobilů, což nám umožní poskytovat v jeden moment péči výrazně většímu počtu klientů. Kromě pokračujícího poskytování služeb na vysoké úrovni, zároveň chceme, aby lidé začali vnímat pečovatelské sociální služby jako důstojného zařízení, kam se může každý obrátit pro pomoc,“ dodává Jana Volfová.

Karel Smetana

 

 

Klíčová slova: