Souhrnný Katalog potřeb a kompetencí

26.05.2012 21:27

Vznikl v rámci projektu Podpora procesů v sociálních službách, MPSV jej zveřejnilo na svých stránkách.

Obsahuje definice potřeb uživatelů sociálních služeb, které jsou nebo by měly být předmětem činnosti dané služby. Nachází se

na stránkách MPSV.

Klíčová slova: