Sociální služby v České republice obstály v počtu zachráněných životů

Sociální služby epidemii onemocnění covidu-19, které se v České republice šíří od března loňského roku, zvládly. Zatímco v celkovém počtu úmrtí zaujala Česká republika ve statistikách druhé nejhorší místo v Evropě, v sociálních službách je tomu právě naopak, ty byly po Portugalsku nejlepší. Celkový počet obětí koronaviru dosáhl v České republice k 6. srpnu 2021 celkem 30 363 osob, z toho v pobytových sociálních službách to bylo 3 418 klientů. 

V sociálních službách v České republice zemřelo 17,92 % klientů (i po započtení různých forem bydlení pro seniory, které byly v zahraničí na rozdíl od České republiky vykazovány a evidovány). V Portugalsku byl tento podíl 14 %. Za Českou republikou skončily např. Dánsko (35 %), (Anglie 39 %), Finsko (42 %), Německo (49 %) a Španělsko (63 %).

Díky očkování, které v sociálních službách probíhá od začátku roku 2021, a nepřestávajícímu úsilí zaměstnanců v sociálních službách a dobrovolníků lze tak konstatovat, že české sociální služby obstály v počtu „zachráněných životů“ v pobytových sociálních službách. Vyplývá to ze zprávy, kterou zpracovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.   

Celkový počet nakažených, tj. těch, u kterých byla nákaza covid-19 potvrzena a prošli od počátku (od října 2020) evidencí Informačního systému infekční nemoci (ISIN), dosáhl celkem 36 560 osob, z toho bylo 22 696 klientů pobytových sociálních služeb a 13 864 zaměstnanců všech sociálních služeb (údaje k 4. květnu 2021, po tomto termínu byly nárůsty minimální). Nejhorším dnem pro sociální služby pak byl 15. listopad 2020, kdy bylo evidováno 5 102 nakažených klientů a 3 072 nakažených zaměstnanců.

„Pandemie covidu-19 znamenala nejen ve světě, ale i v České republice enormní zátěž pro sociální služby – zaměstnance, klienty, management, ale i rodiny, dobrovolníky, studenty a další. Tím spíše jsem velmi rád, že zatímco v celkových dopadech je Česká republika na 5. místě, v počtu úmrtí ve srovnání s ostatními státy Evropy obsadila 2. místo. Počty úmrtí v sociálních službách ukázaly, že jsme se nejen maximálně snažili naše klienty ochránit, ale že se nám to i podařilo, a druhé nejlepší místo je toho důkazem. Nicméně jde o velmi smutný ukazatel, který se hluboce vryl do myslí a srdcí pečovatelek, pečovatelů, asistentů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalších, kterým musíme poděkovat za jejich nasazení a hlavně výdrž.“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Následky koronaviru, který zasáhl celý svět, se snažila česká vláda, resp. jednotlivá ministerstva zmírňovat mimořádnými dotačními tituly (např. program podpory C, D a E). V roce 2020 a 2021 žádalo o dotace 20 379 služeb a na jejich podporu bylo vyplaceno téměř 9 miliard Kč.

Klíčové v ochraně klientů a zaměstnanců ve službách ve všech 3 vlnách byly ochranné pomůcky, ochranné postupy a testování. Jsem ráda, že se situace z jara 2020, kdy jsme byli bez pomůcek, nemůže opakovat, pomůcek je nyní dost. Jsem ráda, že se semkli odborníci a ve velmi krátké době připravili patřičné postupy. Díky všem lidem v sociálních službách, kteří tyto postupy drilovali, aby ochránili klienty a sebe v čase akutní nákazy. Jsem vděčná za testování, díky němuž jsme včas nacházeli nemocné 

a mohli otevřít domovy pro návštěvy. Kombinace všech 3 metod zabránila značným ztrátám, obdobným v jiných zemích. Nyní máme ještě další metodu v podobě očkování, v tom vidíme obrovský přínos,“ říká Daniela Lusková, ředitelka Domova U Biřičky a viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro kvalitu sociálních služeb.  

Zatím nejúčinnějším způsobem, jak se vyrovnat s onemocněním covid-19, je očkování. Dle dostupných informací Ministerstva zdravotnictví bylo k 26. červenci 2021 naočkováno 134 048 klientů pobytových sociálních služeb a zaměstnanců sociálních služeb. Odborným rozpadem tohoto parametru se jedná o 92,3 % naočkovaných seniorů (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) a 60 až 65 % proočkovaných zaměstnanců. 

„Na dobu covidu se snažíme nahlížet spíše pozitivně. Přínosy spatřujeme v nezvyklém zacílení veřejnosti (odborné i laické) na oblast sociálních služeb, ale také ve zvýšené pozornosti představitelů MPSV. Díky velké medializaci došlo ke zvýšení povědomí o oboru jako možném zaměstnání, určitě k nám přišli odborníci z oborů, které by to dříve ani nenapadlo (např. gastro obory). Se zvýšením prestiže lze také evidovat příchod tzv. kvalitnějších zaměstnanců, evidentní je také vyšší míra zapojení asistivních a IT technik do sociálních služeb,“ doplňuje Renata Prokešová, generální ředitelka Clementas

 

Co nám koronavir vzal a dal aneb Příběhy českých poskytovatelů sociálních služeb

„Pandemie covidu-19 nám všem změnila životy, v mnoha směrech v tom lepším slova smyslu. Všichni zaměstnanci svědomitě a pečlivě celou dobu dodržovali nastavená opatření, s některými se setkávají ještě dnes. To opět jen potvrdilo, že jsme schopni se v těžké chvíli semknout a společně čelit této obtížné situaci, se kterou jsme se v minulosti neměli možnost setkat. Díky tomu se nám podařilo zamezit rozšíření tohoto onemocnění mezi naše uživatele, kterými jsou lidé ve věku 80 a více let, navíc zcela odkázáni na péči personálu. S hrdostí můžu konstatovat, že ani jeden z našich uživatelů se nepotýkal s jakýmkoliv průběhem covidu-19 ani na něj nikdo nezemřel. Totéž se týká i všech zaměstnanců.

Proto jim chci jako ředitelka organizace ze srdce a upřímně poděkovat, že jsme vše takto zvládli a podařilo se nám uchránit jednu z nejzranitelnějších skupin obyvatelstva bez jakékoliv úhony. 

Také chci ocenit velkou vlnu solidarity známých i neznámých lidí, kteří nezištně pomáhali šít roušky, nosili domácí výrobky a další prostředky pro boj s epidemií a velmi podporovali všechny ty, kteří pečovali o jejich blízké. Velké díky vám všem!“ (Kateřina Kneifel, OS ČČK Karviná – Gerontocentrum)

„Epidemie nás zasáhla dvakrát, poprvé na našem odděleném malém pracovišti v Břevnici v úplném začátku pandemie v březnu 2020, podruhé na podzim 2020 na pracovišti se 159 klienty v Havlíčkově Brodě, kdy se nákaza dostala do mnoha zařízení sociálních služeb v ČR. Poprvé nebylo nic: žádné ochranné oděvy, respirátory, štíty, testování se teprve rozbíhalo. Byly k dispozici pouze testy PCR, výtěry byly velmi invazivní až traumatické, nikdo nevěděl, co se bude v zařízení dít, jaká bude úmrtnost, nebyly žádné metodické postupy, neměli jsme pracovníky, kteří by nahradili naše nemocné kolegy, k uzdravení byly nutné dva negativní testy PCR, což trvalo až 9 týdnů... situace byla poměrně zoufalá. Na podzim již z našeho pohledu vše běželo zcela hladce: do zařízení nastupovali studenti zdravotnických oborů, armáda, hasiči, k dispozici byly metodické postupy, všechny možné ochranné pomůcky, testovalo se antigenními testy přímo v zařízení, testování bylo mnohem ‚jemnější‘, uzdravení bylo za 10 dnů od zjištění nákazy atd. Za to, že jsme epidemii zvládli s minimální úmrtností děkujeme: našim dobrovolníkům a pracovníkům, hasičům, lékařům, zřizovateli, Správě státních hmotných rezerv, APSS ČR a všem anonymním dárcům a podporovatelům.“ (Hana Hlaváčková, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o.)

Více příběhů českých poskytovatelů sociálních služeb si přečtete ve zprávě Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Petra Cibulková

 

Klíčová slova: