Sociální reforma I a II

12.04.2012 22:39

Na odborné konferenci v Táboře se sešla více než stovka účastníků z řad starostů, místostarostů, vedoucích odborů sociálních věcí městských úřadu, zástupců poskytovatelů sociálních služeb aj. z celé ČR.

Ve velkém sále kulturního domu Střelnice v Táboře se 11. dubna pro více než stovku účastníků z řad starostů, místostarostů, vedoucích odborů sociálních věcí městských úřadu, zástupců poskytovatelů sociálních služeb aj. z celé ČR konala odborná konference na téma „Sociální reforma I a II“. Jejím obsahem byly nejen změny v sociální oblasti platné od 1. ledna 2012, ale i retrospektiva vývoje financování sociální sféry za několik posledních let a pohled do budoucna, obtíže působící místa současné legislativy, aktuálně řešené problémy softwarových aplikací a dopad uskutečněných změn na veřejnou správu, poskytovatele sociálních služeb a další dotčené subjekty i různé skupiny obyvatel.

První část konference pořádané Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a městem Tábor patřila především pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce, kteří svými příspěvky pokryli několik oblastí, kterých se problematika sociálních reforem týká. Slovo poté dostali také zástupci obcí, krajů, Kanceláře veřejného ochránce práv či Českého červeného kříže.

Konferenci významným způsobem ovlivnila zpráva o včerejší dohodě mezi ministrem J. Drábkem a zástupci poskytovatelů sociálních služeb a Asociace krajů ČR o navýšení dotací pro sociální služby o dalších 140 milionů Kč i o dalším postupu např. ve věci financování z tzv. individuálních projektů. Tato informace i přes odlišné pohledy některých řečníků na jednotlivé části sociální reformy i dostatečnost dotací pro sociální služby přispěla ke klidné a konstruktivní atmosféře konferenčního jednání.

Zdeněk Kašpárek

Klíčová slova: