Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – základy komunikace

Kurz pořádá Jahodovka - profesní institut 3. května v Praze.

Kurz Vám nabízí praktické nácviky pro komunikaci s psychiatrickým klientem – dokážete volit vhodné techniky komunikace a zorientujete se v zásadách bezpečné komunikace. Nedílnou součástí kurzu je samozřejmě i uvedení do problematiky duševního onemocnění, kde pochopíte specifika jednotlivých diagnóz a zjistíte, jaké jsou možnosti léčby a možné návazné služby.

Lektorky: Mgr. Veronika Křičková, DiS.Mgr. Dominika Zvolenská, DiS.

Cena kurzu: 2.400 Kč

Více informací a registrace ZDE

Klíčová slova: