Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje

O nadační příspěvek je možné žádat do 30. září 2022.

Pomáháme lidem se zdravotním handicapem, seniorům, dětem bez zázemí rodiny a rodinám ohroženým krizovou situací. Finanční příspěvek až do výše 100 000 Kč je možné čerpat na:

  • zajištění sociálních služeb
  • rehabilitace či operace nehrazené ze zdravotního pojištění 
  • nákup zdravotních pomůcek 
  • pečovatelskou či odlehčovací službu a služby stacionářů
  • podporu domácí péče
  • úpravu bydlení (bezbariérového či chráněného)
  • podporu rodin pečujících o člověka se zdravotním omezením 
  • podporu mladých lidí opouštějících dětský domov či pěstounskou péči,
  • zájmovou činnost dětí z rodin ohrožených chudobou.

 

Nadační příspěvek poskytujeme za účelem řešení tíživé sociální situace žadatele nebo jeho rodiny žijícího v Brně a Jihomoravském kraji. Upozorňujeme, že nadační příspěvek NELZE využít na úhradu dluhů. Bližší specifikaci najdete v pravidlech níže.

Více informací na stránkách Sociálního nadačního fondu. 

Klíčová slova: