Sociální firma Ergones otevírá nové prostory

08.06.2012 16:06

Přibyly nové činnosti, rozšířil se počet pracovníků na 11, vhodné zázemí získává nyní TyfloCentrum Olomouc na olomouckém sídlišti Povel.

V rámci TyfloCentra Olomouc vznikla již na začátku minulého roku nová sociální firma Ergones. K rozhodnutí o jejím založení došlo během realizace evropského projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji“. O jednu z aktivit projektu – tréninkové zaměstnávání – byl ze strany klientů mimořádný zájem. Z této zkušenosti vyplynul názor, že nepříznivé situaci by mohlo napomoci zaměstnávání těžce zrakově postižených na chráněném pracovišti. Protože takto specializované pracoviště v našem regionu dosud nebylo, bylo nutné jej nově vytvořit.
A tak byl spuštěn nový projekt, který je nejen v našem regionu ojedinělým počinem.
Prvním oborem, kterým jsme se začali zabývat, je prodej elektronických kompenzačních pomůcek, a to zejména speciálně upravených mobilních telefonů. Ty jsou určeny pro osoby se zhoršeným zrakem, sluchem či poruchou jemné motoriky a samozřejmě i zcela nevidomým.
V současné době nabízí Ergones více než 10 druhů mobilních telefonů pro nevidomé s hlasovým výstupem, pro slabozraké s velkým displejem a velkými číslicemi a jednoduché telefony pro seniory nebo osoby s tělesným postižením. V nabídce nechybí ani nejmodernější mobilní telefony včetně iPhonů, které mohou být vynikající pomůckou jak pro slabozraké tak i pro zcela nevidomé. V budoucnu by se měla nabídka kompenzačních pomůcek dále rozšiřovat. Klientům hodláme nabízet také MP3-přehrávače, telefony a notebooky s operačním systémem Android, iPady, ale také elektronické zvětšovací lupy, počítačové sestavy.
 
Další činností je správa informačního portálu pro zrakově postižené v celé České republice www.Tyflonet.cz.
Dvě slabozraké pracovnice se starají o aktualizaci velkého množství informací, dat a kontaktů na nejrůznější instituce, poskytovatele sociálních služeb, nadace, oční lékaře, oční optiky atd. Objevují se zde pravidelně také články z oblasti života osob se zrakovým postižením z nejrůznějších míst ČR.
Začátkem tohoto roku se naše činnosti rozšířily o přepravu osob se zdravotním postižením (TyfloCar), rozjela se činnost grafického studia a v současné době také nabízíme překladatelské služby (francouzština a italština).
Klientům nově nabízíme údržbářské práce v domácnosti a dovoz nákupů pro osoby se zdravotním postižením a taktéž úklidové práce.
 
Protože došlo k velkému nárůstu činností a k rozšíření počtu pracovníků na 11, bylo nutno najít nové vhodné prostory. To se nám v loňském roce podařilo. Nebytové prostory o rozloze více než 150 m2 se nacházejí na sídlišti Olomouc - Povel ve výškovém bytovém domě. Byly realizovány nezbytné stavební úpravy, které provedla na vlastní náklady bytová správa Stavebního bytového družstva Olomouc. Poté byly provedeny další drobnější úpravy včetně položení podlahových krytin a vybavení potřebným zařízením.
 
V úterý 12. června tohoto roku dojde ke slavnostnímu otevření nových prostor, kde jsou umístěny některé činnosti a kde v budoucnu, pokud získáme dostatečné prostředky, vybavíme zbývající místnosti s potřebným zázemím. Pak budeme moci zaměstnat zrakově postižené i v manuálních oborech. Uvažujeme o výrobě propagačních a upomínkových předmětů a potisku textilií a keramiky.
Součástí podnikatelského záměru je i vytvoření malé prodejny, kde budeme nabízet produkty naší sociální firmy.
 
Pracovní nasazení zaměstnanců, podpora ze strany správní rady organizace, zájem klientů i příznivců TyfloCentra, úřadů, firem i širší veřejnosti určitě přispějí k  úspěšné realizaci našeho projektu Ergones.

Jan Příborský
Klíčová slova: