Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Totem

17.01.2014 10:33

Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením realizované občanským sdružením TOTEM - RDC je poskytovat programy a projekty s cílem uchovat duševní a fyzické síly klientů - seniorů, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci druhých. 

Klíčová slova: