Smlouvou o sKartách byla vláda podfouknuta, tvrdí premiér Nečas

18.11.2012 15:39

Nebývale ostře se premiér Nečas vyjádřil o projektu sKaret pro výplatu sociálních dávek. "Vláda a koalice byly tou smlouvou trošku podfouknuty," řekl Nečas při uvádění nové ministryně Ludmily Müllerové do úřadu. Jeho podmínka i koaliční dohoda byla podle něj taková, že sKarty, které prosadil exministr Jaromír Drábek, nebudou povinné. "Nedovedu si to představit jinak, než že by to bylo dobrovolné," řekl Nečas. Povinně by se měly karty podle něj používat jen při podezření na zneužívání peněz od státu, a to u dávek v hmotné nouzi.

Nová ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová při převzetí řízení úřadu označila za své priority pro nejbližší období právě sKarty, dále důchodovou reformu a změnu komunikace celého resortu.

„Budu především diskutovat se zástupci zdravotně postižených, ale jsem připravena jednat také s politiky napříč politickým spektrem a samozřejmě s dodavatelem tohoto systému,“ konstatovala na konto sKaret.

V případě důchodové reformy je prioritou zabezpečení ostrého startu II. pilíře ke dni 1. 1. 2013. „Jde především o bezproblémové zajištění technických podmínek Českou správou sociálního zabezpečení. Tento rozjezd není možné podcenit, jako tomu bylo v jiných případech, například u nového systému výplaty sociálních dávek,“ dodala ministryně Müllerová.

K plánované změně komunikace pak paní ministryně řekla: „Už z názvu tohoto ministerstva a celého resortu vyplývá, že jeho úkolem je pomáhat lidem ve složitých životních situacích a poskytovat jim určitou míru jistoty a zabezpečení. Tito lidé by tedy rozhodně neměli žít ve strachu, který je do určité míry zapříčiněn nedostatkem informací o schvalovaných reformách. To neplatí jen o problematice sKaret a důchodové reformy, ale i o sociálně právní ochraně dětí, sociálním bydlení a dalších tématech. Budu usilovat o to, aby tento úřad nebyl vnímán jako ten, který občanům komplikuje život, ale jako ten, který jim pomáhá.“

Ministryně Ludmila Müllerová vedle toho vnímá jako důležitý úkol vnitřní stabilizaci ministerstva, jehož pracovníci jsou zneklidněni vývojem v posledních týdnech, zejména situace, kdy kromě místa ministra nebylo obsazeno ani místo I. náměstka: „Mou velkou výhodou je, že nepřicházím na ministerstvo zvenčí, a tak vím, že na něm pracuje celá řada schopných lidí. Na novou formu spolupráce s nimi se velmi těším a předpokládám, že s jejich pomocí budu schopna během dvou týdnů upřesnit priority a plán práce pro nejbližší měsíce, s nímž následně seznámím veřejnost."

Klíčová slova: