Služba telefonního hovoru s textovým záznamem s inovací nejen pro osoby se sluchovým postižením

Sociální podnik Transkript online spouští k dnešnímu Světovému dni sluchu na všech infolinkách novou službu, která převádí psaný text do mluvené podoby. Uživatel služby může nově svůj dotaz vepsat do speciálního řádku, dotaz je následně automaticky přečten syntetickým hlasem operátorovi dané infolinky a mluvená reakce operátora přepsána profesionálním přepisovatelem do textové podoby. Díky tomu budou tyto služby moci využít i osoby se zhoršenou srozumitelností řeči či její úplnou ztrátou.

Transkript Online usiluje již od roku 2012 o snižování komunikačních bariér mezi většinovou společností a světem lidí se sluchovým postižením. Za dobu své existence poskytl svým klientům desítky tisíc hodin přepisů mluvené řeči. Nejvyužívanější službou roku 2020 se stalo telefonování s textovým záznamem řeči.

Využívání služby vzrostlo o více než 500 % v porovnání s přechozími lety. Nemilou zásluhu na tomto nárůstu měla zejména krize spojená s onemocněním COVID-19, kdy se telefonování stalo často jediným způsobem, jak získat potřebné informace.

Omezování úředních hodin a odkazování na telefonický kontakt staví většinu lidí sluchovým postižením téměř do neřešitelné situace. Možnost telefonování s online přepisem probíhajícího hovoru je proto vítaným pomocníkem, jak získat potřebné informace.

Tuto problematiku si uvědomuje stále více institucí zaměřených na poskytování služeb a informací. Jen za minulý rok opatřilo více než 80 velkých firem, měst a úřadů své informační linky možností sledovat online přepsanou řeč operátora na svém webu.

Telefonní hovor s textovým záznamem zpřístupňuje informační linky pomocí online přepisu, kdy je řeč volané strany přepisována a zobrazována online na webové stránce organizace. Využití nachází zejména mezi nedoslýchavými, ohluchlými, seniory s poruchami sluchu či cizinci, kterým přepsaná řeč telefonické komunikace značně usnadňuje porozumění. Obecně jde o skupiny klientů, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora linky psanou formou, a to online, v reálném čase a doslovně.

Lidé se sluchovým postižením mohou opět vést přirozený hovor a mají jistotu, že jim z důvodu chybějící sluchové zpětné vazby neunikne důležitá informace. Tato podpora je garantuje rovnoprávnost v přístupu k informacím a v oblasti mezilidské komunikace.

K letošnímu mezinárodnímu dni sluchu přichází společnost Transkript s další významnou inovací. Na základě zpětné vazby lidí se sluchovým postižením je od 3. března 2021 na všech existujících informačních linkách s podporou online přepisu k dispozici nová funkce umožňující využít službu i lidem se zhoršenou srozumitelností řeči či její úplnou ztrátou. Uživatel služby může nově svůj dotaz vepsat do speciálního řádku, dotaz je následně automaticky přečten syntetickým hlasem operátorovi dané infolinky a mluvená reakce operátora přepsána profesionálním přepisovatelem do textové podoby. 

Uživatel služby si tedy může vybrat, zda bude komunikovat mluvenou češtinou či psanou formou. Odpověď operátora či zaměstnance dané instituce mu bude vždy doslovně přepsána profesionálními přepisovateli, kteří dosahují rychlosti přes 500 úhozů za minutu. 

Významným sociálním aspektem podnikání společnosti Transkript online je zaměstnávání nevidomých osob na pozicích online přepisovatelů. Uzpůsobením pracovních podmínek dokázali nevidomí zaměstnanci využít své specifické dovednosti v důležité profesi, která pomáhá další skupině lidí s hendikepem.

Službu telefonního hovoru s textovým záznamem je možné využít i prostřednictvím mobilní aplikace eScribeDroid dostupné v internetovém obchodě Google play. Aplikace je pro osobní účely zdarma a umožňuje s podporou přepisu zavolat na jakékoliv telefonní číslo v ČR.

Josef Sekáč

 

Klíčová slova: