Sladění péče a profesního života

Publikace vznikla v rámci projektu „Podpora pečujících osob v Praze“, vydala ji Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Projekt byl zaměřen na podporu pečujících osob, které pečují o osobu blízkou se zdravotním postižením v Praze a nacházejí se v nepříznivé situaci, kdy jsou sociálně vyloučené a potýkají se s bariérami při pracovním uplatnění.

V rámci projektu byla poskytnuta intenzivní podpora pečujícím osobám v oblastech právní, sociální, psychoterapeutické, sdílené péče, odlehčovacích služeb, profesního poradenství, rozšíření kvalifikace, motivačně aktivizačních, svépomocných skupin a tréninkových míst.

Publikace se především věnuje tématům, jako je například postup při jednání s úřady, postup při vyřízení invalidního důchodu, zajištění zaměstnání.

Publikace se také dotýká tématu, jak začít podnikat. Cílem je, aby pečující osoba mohla i při péči se částečně realizovat a mít nějaké svoje pracovní aktivity. Publikace obsahuje také řadu důležitých odkazů na zákony, instituce a podobně.

Ke stažení je publikace na webu NRZP ČR. 

Klíčová slova: