Školy mají nově šanci stát se bezbariérovými

04.02.2014 16:25

Východní Čechy – Integrace handicapovaných dětí do běžného vyučování u nás stále není samozřejmostí. Můžou za to architektonické bariéry na většině základních a středních škol. Projekt Oranžové schody se je snaží odstranit. Pomohl již patnácti školám a letos přibudou další.

O peníze na schodišťové plošiny, schodolezy a výtahy mohou žádat všechny základní, střední a vyšší odborné školy. Žádosti přijímá Nadace ČEZ do 29. února.
Grantové řízení Oranžové schody vyhlašuje Nadace ČEZ jednou ročně. Přijímány jsou pouze žádosti v elektronické podobě, která žadatelům šetří čas i peníze za poštovné.
Grant financuje schodolezy, schodišťové plošiny, výtahy a naváděcí systémy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
Příjemcem příspěvku se mohou stát školy a školská zařízení kategorie B (základní školy), C (střední školy) a E (vyšší odborné školy) podle klasifikace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora může dosahovat až jeden milion korun.
"Handicapovaní žáci by měli mít možnost samostatného pohybu po škole. Častose do ní ale ani nedostanou. Školních budov, které to znemožňují, jsou v republice ještě stovky. Chceme podporovat v první řadě ty z nich, které s tímto problémem samy aktivně bojují," uvedla Bohdana Horáčková, místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ. Ta od roku 2010 podpořila v projektu Oranžové schody patnáct škol celkovou částkou 8 293 421 korun.

Foto:

Klíčová slova: