Školy bourají bariéry pro hendikepované a zkvalitňují výuku fyziky