Servisní granty KPMG

Neziskové organizace a sociální podniky, které potřebují daňové nebo právní poradenství či konzultaci ohledně výroční zprávy pro audit, mohou podat žádost do 10. října 2022.

Komu jsou granty určené:

  • českým nestátním neziskovým organizacím a sociálním podnikům z celé ČR
  • organizacím, které vedou účetnictví
  • organizacím, kterým může KPMG Česká republika odbornými službami výrazně přispět k jejich profesionálnímu fungování a prezentaci  

Další informace na webu KPMG.

Klíčová slova: